ข่าวประชาสัมพันธ์

Please reload

     ภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ TOR เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์

16 Mar 2020

1/1
Please reload

© 2016 งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-7055 เบอร์ภายใน 1581 และ 1588

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now